CIJEPLJENJE I REZIDBA VOCAKA PDF

Zuzilkree Izvodi se u vreme obrazovanja rodnih pupoljaka i u vreme razvitka ploda jul-avgust na dana pre berbe. Na skeletnim granama se formiraju sekundarne grane na 70 cm. Pupoljci su osetljivi na niske zimske temperatutre. Sve to treba obaviti do Faza vreme julskog opadanja plodova: Spanish Journal of Agricultural Research 14 4, Sadnice ne smeju biti starije od dve godine.

Author:Zulkilabar Nira
Country:Denmark
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):20 November 2004
Pages:485
PDF File Size:12.1 Mb
ePub File Size:17.25 Mb
ISBN:984-1-96489-661-8
Downloads:91165
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalajarPremda cijepljenje i rezidba nisujedino to voar treba poznavati, one su osnova uspjenog uzgoja voaka. Da bi potpuno ovladali uzgojem voaka, preporuujem itateljima da rabe i drugu strunu literaturu, jer nijedna knjiga ne moe u potpunosti odgovoriti na sva pitanja koja se nameu u svakodnevnom druenju s vokama.

Voar mora imati hrabro srce, otre kare i naposljetku ono najvanije - znanje. Hrabrost se stjee kada se odlui na rezidbu, otre kare mogu se kupiti, a u stjecanju znanja trebala bi, nadam se, pomoi i ova knjiga. Knjiga je podijeljena Opi i Posebni dio. Opi se dio sastoji od est poglavlja: Grade voaka, Rasta voaka, Podloga za voke, Cijepljenja, Rezidbe i Uzgojnih oblika. Prva dva poglavlja donose osnovne sadraje koji pomau itateljima u razumijevanju posljednjih etiriju poglavlja.

U posebnom su dijelu na kratak i pregledan nain iznesene najvanije informacije o podlogama, uzgojnim oblicima i rezidbi pojedinih voaka, oslanjajui se na opise iznesene u opem dijelu.

Knjigaje bogato ilustrirana,jer su jo stari Kinezi rekli dajedna slika vrijedi kao tisuu rijei. Osim fotografija u knjizi se nalaze crtei koje je nacrtala Maja Devaj. Ne smijem zaboraviti svoje drage prijatelje s Fotozinea www. Tuje i Ingrid Ivani iz Pule kojaje ustupila fotografije rodnih izbojaka marelice. Fotografije su pomogli prikupiti i prof. Damir Drvodeli Zavod za uzgajanje uma umarskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu , dr.

Zoran indrak Zavod za voarstvo Agronomskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu , dipl. Zvonimir Savi Zavod za voarstvo, Zagreb , mr. Nenad Magazin Departman za voarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i moj student i demonstrator Goran Fruk pa im iskreno zahvaljujem.

Zahvaljujem i recenzentima dr. Zoranu indraku, prof. Ines Vrek i prof. Tomislavu osiu na korisnim sugestijama koje su knjigu uinile kvalitetnijom.

Takoer zahvaljujem i svome nakladniku, Nakladi Uliks d. I nakraju, no ne manje vano, zahvaljujem svojoj supruzi Meri na lekturi teksta, ajo vie na strpljenju i poticajima da zavrim ovu knjigu.

Zahvalnost dugujem i siniu Zvonimiru koji se, nadam se, nije previe ljutio to mu tata nije bio na raspolaganju za igru dokje pisao ovu knjigu. U Zagrebu

TROPICO DE CANCER HENRY MILLER PDF

CIJEPLJENJE I REZIDBA VOCAKA PDF

Podudarnost podloge i plemke, 4. Stanje podloge i plemke, 6. Pravilno postavljena plemka, 8. Temperatura i vlaga, 9. Pripaziti na to da je gornji kraj plemke postavljen prema gore, a donji kraj prema podlozi! Uzeti umjereno bujne izbojke i to njihov srednji dio koji ima dobro razvijene vegetativne pupove.

KURT ROSENWINKEL ROUND MIDNIGHT PDF

Kalemljenje voća – vreme kada se kalemi, tehnike, postupak, alat

Sorta koja ima dugu vegetaciju oko dana. Jonatan — sorta koja ima sitne plodove ali izuzetnog ukusa i arome. Kao podkulture u Vijepljenje godini se mogu gajiti: Sambers — samooplodna i najkrupnija sorta, sazreva krajem juna. Jungerman Vezuvijum Andras Bebigold 5 Vilaoda. Na skeletnim granama se formiraju sekundarne grane na 70 cm. Svi mladari koji su izbili na cm od zemlje se izbacuju. Umereno je osetljiva na: Nedostatak se prvo javlja na donjim i starijim listovima letorasta.

Related Articles