DE LOF DER ZOTHEID PDF

Hoofdstuk IX. Haar gevolg. Deze dan, die ge daar ziet met haar hoog opgetrokken wenkbrauwen, heet Philautia Eigenliefde ; deze, die U, als ge haar aanziet, met de oogen schijnt toe te lachen en met handgeklap toe te juichen, heet Kolakia Vleierij. Zij, met haar soezerig en slaperig gezicht, draagt den naam Lethe Vergeetachtigheid ; deze, leunende op haar ellebogen met haar samengevouwen handen, noemt men Misoponia Werkschuwheid ; deze, met rozen omkranst en geheel geparfumeerd, Hedone Genotzucht ; deze met haar zwemmende en her- en derwaarts zwervende oogen, heet Anoia Onverstand. Deze, met haar glimmend vel en goedgevoed lichaam, draagt den naam Tryphe Weelderigheid. Gij ziet onder de meisjes ook twee goden: de een van dezen heet Komos Drinkgelag , de ander Negretos Hupnos Vaste Slaap.

Author:Namuro Voodoonris
Country:Greece
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):27 March 2008
Pages:476
PDF File Size:3.8 Mb
ePub File Size:7.57 Mb
ISBN:263-8-49027-305-9
Downloads:35161
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DikasaIn dit werk worden allerhande menselijke dwaasheden beschreven. Erasmus bekritiseerde in Lof der zotheid niet alleen kerkelijke autoriteiten, maar ook bijvoorbeeld kooplieden, vorsten en wetenschappers.

Erasmus De uit Rotterdam afkomstige Erasmus was 42 toen hij het werk publiceerde. Hij schreef het in het Latijn in tijdens een bezoek aan zijn Engelse vriend Thomas More , de auteur van Utopia In acht dagen tijd rolde het verhaal nu uit zijn pen. Erasmus vond het een goed moment. Hij had namelijk last van nierstenen en daarom geen zin om een zwaar wetenschappelijk werk te schrijven. Erasmus droeg het werk op aan zijn gastheer. Nog voor het overlijden van de geleerde in waren er zesendertig edities van de oorspronkelijke Latijnse tekst verschenen.

Of Erasmus zelf heel blij was met de populariteit van het lichtvoetige werkje is de vraag. Ook bijvoorbeeld heiligenverering, monnikenwezen en de aflaathandel worden op de hak genomen. Er is om die reden wel eens gezegd dat Lof der Zotheid in zekere zin de weg vrijmaakte voor de Reformatie.

Al het goede op aarde zou aan de Dwaasheid te danken zijn. Met deze benadering zet Erasmus de lezer steeds op het verkeerde been. Wat moet serieus genomen worden en wat is ironie?

BENIGNO MORILLA PDF

Wereldbibliotheek

In dit werk worden allerhande menselijke dwaasheden beschreven. Erasmus bekritiseerde in Lof der zotheid niet alleen kerkelijke autoriteiten, maar ook bijvoorbeeld kooplieden, vorsten en wetenschappers. Erasmus De uit Rotterdam afkomstige Erasmus was 42 toen hij het werk publiceerde. Hij schreef het in het Latijn in tijdens een bezoek aan zijn Engelse vriend Thomas More , de auteur van Utopia In acht dagen tijd rolde het verhaal nu uit zijn pen. Erasmus vond het een goed moment.

HABLA UN EXORCISTA GABRIELE AMORTH PDF

Lof der zotheid

Achtergrond[ bewerken brontekst bewerken ] Erasmus trad in tegen zijn zin toe tot de augustijnen. In werd hij tot priester gewijd zonder het ooit te praktiseren. In kon hij uit het klooster ontsnappen om theologie te studeren in Parijs. In die periode ging het gerucht dat hij niet vies was van feesten en vrouwen. In reisde hij voor het eerst naar Engeland. Hij maakte kennis met de Engelse humanist Thomas More die een hechte vriend werd. Vanaf dan leed Erasmus een reizend bestaan.

Related Articles