AUGUSTINUS BELIJDENISSEN PDF

Boek 5 Augustinus neemt ons mee naar zijn negenentwintigste levensjaar. Augustinus vertrouwt hem niet helemaal. Faustus had allemaal mooie praatjes over de sterren en zonsverduisteringen. Maar Augustinus had van de filosofen geleerd dat dit allemaal uit te rekenen viel. Hoewel de filosofen ondanks hun inzicht in de schepping niet in God geloven, kon Augustinus deze kennis toch gebruiken om sterke vraagtekens te zetten bij de verhalen van Faustus. Augustinus had lang uitgekeken naar de komst van Faustus naar Carthago.

Author:Mijar Shaktijinn
Country:Timor Leste
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):23 May 2017
Pages:426
PDF File Size:11.9 Mb
ePub File Size:3.52 Mb
ISBN:882-9-99570-793-7
Downloads:11668
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazrajinnDoor de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis Gn 1, In die woorden uit het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen antwoord daarop.

Daarom vragen de Belijdenissen er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen leven wilt leren zien in dat licht van God. Anders zou je Augustinus verkeerd begrijpen. In de twintigste eeuw is het werk minstens vijfmaal in het Nederlands vertaald en in minstens 21 uitgaven aangeboden.

Toch werd na bijna een halve eeuw de tijd rijp bevonden voor een volledig nieuwe Nederlandse vertaling. Wim Sleddens heeft met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en eenvoudig Nederlands kunnen omzetten. Wie deze vertaling van Wim Sleddens leest, zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat Augustinus de Belijdenissen in het Nederlands schreef. Enerzijds getuigt deze vertaling van een diep inzicht in de tekst van Augustinus.

Nauwgezet volgt Sleddens de inhoudelijke lijn van de oorspronkelijke tekst. Bovendien slaagt hij erin om de hoge literaire kwaliteit van de Latijnse tekst naar het Nederlands om te zetten. Anderzijds leest de Nederlandse vertaling helder, ongecompliceerd, trefzeker, fris en vlot, zelfs meeslepend. Daarom is deze tekst zowel geschikt voor een grondige studie van dit geschrift van Augustinus als voor een niet-gespecialiseerd publiek, om het te lezen met jongeren of in de pastoraal.

Dit laatste wordt tevens gefaciliteerd door een handzame en instructieve inleiding. Kortom, een nieuwe klassieke vertaling is geboren. Eindhoven: Bibliotheek Augustijns Instituut, april Deze vertaling van Wim Sleddens is ook als luisterboek via een Daisy Reader te beluisteren.

AS MORADAS SECRETAS DE ODIN PDF

Augustinus - De belijdenissen

Welcome on the weblog of dr. Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. Geen andere kerkvader heeft zoveel geschriften nagelaten als hij. Bekende uitdrukking in de geloofsleer zijn van hem afkomstig.

CALCIOANTAGONISTAS FARMACOLOGIA PDF

Augustinus van Hippo

Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste het tegenwoordige Souk-Ahras als zoon van Romeinse en Fenicische ouders. Zijn ouders waren de raadsheer Patricius en Monica , een vrome christelijke vrouw. Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding van die tijd te geven. Augustinus genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. Na de vroege dood van zijn vader liet moeder Monica financieel gesteund door anderen hem studeren. Tot verdriet van zijn moeder Monica leidde Augustinus tijdens zijn jonge jaren aanvankelijk een in christelijke ogen losbandig leven. Augustinus vermeldde dit in zijn Confessiones 9, 6,

SECRETS OF VOODOO MILO RIGAUD PDF

Augustinus' Belijdenissen

Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie. Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven.

Related Articles