DE KRACHT VAN SCRUM PDF

De gelijknamige projectmanagementmethode Scrum doet precies dat. Functionaliteit die de klant het meest waardevol vindt wordt daarbij als eerste opgeleverd, meteen als werkend product. Alsof je al toegang krijgt tot de woonkamer van een huis in aanbouw, waarna je op basis van voortschrijdend inzicht de trap nog kunt verplaatsen. Opvallend is de overeenkomst met Lean en lean management: waardetoevoeging staat voorop. Aan de zelfsturende ontwikkelteams wordt alleen verteld wat de software waarom moet gaan doen en voor wie.

Author:Nibei Mijora
Country:Guinea-Bissau
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):24 March 2006
Pages:430
PDF File Size:20.81 Mb
ePub File Size:10.14 Mb
ISBN:701-9-24663-866-4
Downloads:6172
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikajinDat wordt erg leuk uitgelegd in het boekje "De kracht van Scrum", dat is geschreven in roman-vorm. Ik heb het boekje gelezen ter voorbereiding op een Lean-Scrum training die ik heb verzorgd bij een ICT productie- en beheerafdeling van een zakelijk dienstverlener.

De auteurs, Rini van Sollingen en Eelco Restenburg, geven voorafgaand aan het verhaal aan dat Scrum is ontstaan in de Software-industrie en dat het gebaseerd is op de ontwikkelingen rondom Lean Management.

Voor een groot deel is Scrum "oude wijn in nieuwe zakken". Net zoals bij Lean, staat bij Scrum de klant centraal. Daarom is het plannen van het werk dat gedaan moet worden voor de klant een belangrijk onderdeel van Scrum, niet alleen een deadline-planning maar ook een capaciteitsplanning.

Natuurlijk staat werkplezier ook centraal binnen Scrum. Geen klant wordt naar tevredenheid en op een efficiente wijze geholpen wanneer die klant niet bediend wordt door bekwaam gemotiveerde medewerkers. Medewerkers bepalen daarom zelf hoe ze het werk willen doen, net zoals bij Lean. Zelfsturende teams hoort bij Scrum. Gedonder met oplevering van een product aan de klant Het verhaal start in New York.

Een ontevreden klant, want de afspraak om de toegezegde software op te leveren is al een paar keer niet nagekomen. Ook nu moest Mart weer melden dat de releasedatum niet gehaald kan worden en drie maanden verschoven moet worden.

Ze leveren dus niet op tijd, ook niet binnen budget en een boze klant. Vervolgens mist Mart ook nog eens zijn vliegtuig, zodat hij nog een nacht extra in New York moet verblijven. Aan de hotelbar ontmoet Mart een Fin genaamd Pekka. Die heeft een lezing gehouden over het toepassen van Scrum in de Finse industrie op een Agile Conference. Het betreft een filosofie die nagenoeg gelijk is aan Lean.

Pekka legt Mart uit dat je met Scrum sneller kan leveren, maar dat het vergroten van je flexibiliteit de kern is. Lenig software ontwikkelen. Lenig software ontwikkelen: klein en snel i. Toyota wilde bijvoorbeeld niet Een seriegrootte van 1 is het ideaal Omdat je dan op de klantvraag kan reageren. Omdat je dan flexibel bent. Ook in de bouwwereld wil men de projecten "kleiner maken". Projecten zijn dan beter te managen, de doorlooptijd wordt korter en je krijgt sneller feedback van klanten zodat je sneller kan verbeteren.

Klik hier voor het artikel over lean bouwen. Echt samenwerken met de klant is daarom essentieel, legt Pekka aan Mart uit. De ontwikkelaars moeten namelijk steeds aan de klant kunnen vragen wat die wil.

En dan wordt aan de klant niet een technische specificatie gevraagd bijvoorbeeld, wil je hier een knop of daar? De klant moet dus ook tijd investeren, geeft Pekka aan. Als die dat niet wil, dan moet de klant zich afvragen of het softwareproduct wel belangrijk voor hem is.

Als dat niet echt belangrijk is, moet je het niet doen! Wanneer je een generiek product maakt niet specifiek voor 1 klant , kan iemand van de eigen organisatie de klantrol op zich nemen. Het team bepaalt "het hoe". Een product owner is verantwoordelijk de beschrijving van wat er gemaakt moet worden, de zogenaamde product backlog. De product backlog is ook geprioriteerd. Datgene wat voor de klant de meeste waarde toevoegt ligt boven op de stapel, datgene wat daarna het meest belangrijk is ligt als tweede etc.

Product backlog en sprint backlog Op de product backlog staat dus in volgorde van waarde voor de klant wat er gedaan moet worden. Een user story is een gebruikersverhaal waarin beschreven staat wat de klant waarom wil. Als een team weer aan een nieuwe productieperiode gaat beginnen, een sprint, moet de product backlog vertaald worden naar een sprint backlog. Daar mag je tijdens een sprint niets fundamenteel meer aan veranderen, zeker niks meer bijzetten.

Het team en de scrum master Het team bepaalt vervolgens hoe het product, dat op de sprint backlog staat, geproduceerd gaat worden.

Niet een projectmanager want die is er niet bij Scrum , niet een product owner, niet een manager. Nee, het team bepaalt hoe er gewerkt gaat worden.

Je hebt wel iemand nodig die het project ondersteunt en "de olie vormt in de productiemotor". Pekka leidt ook gecertificeerde Scrum masters op! Laat ze zelf bepalen hoe ze iets produceren. Scrum is een aanpak die ontwikkeld is om kenniswerkers optimaal te laten leren binnen hun proces. Opgelegde werkprocessen zorgen voor verlamming van de team-verantwoordelijkheid en dus ook van hun commitment. Het zelf-managen door het team zit grotendeels verankerd in het scrum proces.

Dan kunnen de teamleden bij elkaar in 1 ruimte zitten en zijn de communicatielijnen kort. Sprint planning Een sprint productierun begint met een Sprint Planning Meeting.

De product owner presenteert de product backlog aan de teamleden. Die vertalen het vervolgens naar een sprint backlog met concrete onafhankelijke taken, zogenaamde work items. Een work item is bijvoorbeeld 2 tot 4 uur werk. Teamleden schatten met elkaar in hoeveel tijd een work item gaat vergen. Daarvoor zou je Planning Poker kunnen gebruiken. Er moet in ieder geval een soort voorcalculatie van het werk gemaakt worden. Ze zullen daarom nooit met een planning werken die op voorhand al niet haalbaar is.

Het team plant dus zelf! Pekka helpt de medewerkers van LogiStrux daar de eerste keer bij. De planning en de voortgang van het werk wordt vervolgens zichtbaar gemaakt op het Scrum-bord. Het Scrum-bord van het Scrum-team is een communicatiehulpmiddel. Middels het zichtbaar maken van de planning voorcalculatie en de voortgang nacalculatie op het bord is voor iedereen in 1 oogopslag te zien hoe de vlag erbij hangt.

De voortgang kan ook zichtbaar gemaakt worden middels burn-down charts. Op een burn-down chart laat je visueel zien hoe snel je uren aan het " verbranden bent", in combinatie met de hoeveelheid werk die je daaruit wilde laten komen. Uiteraard is het wat mij betreft wenselijk om ook de doelstellingen van het team en de prestatie indicatoren zichtbaar te maken op het Scrum bord. Onderlinge afstemming binnen het team en eventueel tussen teams vindt vervolgens plaats bij het scrum-bord.

Bijvoorbeeld middels een daily scrum. Daily scrum of stand-up meeting De Scrum master zorgt ervoor dat er aan het begin van elke dag een meeting wordt gehouden om het werk van het team af te stemmen. Teamleden praten zo met elkaar op een gestructureerde manier, met focus op vooruitgang en met communicatie naar elkaar toe over hun individuele obstakels.

Sprint Retrospective "Als de sprint voorbij is, gaan we die evalueren", legt Pekka uit aan het Scrumteam van LogiStrux. Dat gebeurt op de laatste dag van de sprint tijdens de Sprint Retrospective. Maar wanneer is iets klaar? Daarvoor wordt de Definition of done gebruikt DoD. De DoD is een checklist met criteria die aangeven wanneer het product af is.

Die criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: 1. Men benoemt zaken die goed gaan, en bespreekt zaken die beter kunnen in volgende sprints. Het team verbetert dus hun eigen proces, en dat vraagt openheid en onderling respect, geeft Pekka aan.

Het gaat nooit om het individu, maar om het proces. End of sprint meeting Ten slotte, in de end-of-sprint meeting wordt een live-demonstratie van het product gegeven en wordt getoetst of het voldoet aan de Definition of done. De demo is bedoeld om de voortgang te bewijzen aan de hand van echt werkende software. Aan het eind van de demo verleent de product owner decharge aan het team, zodat ze een nieuwe Sprint op kunnen gaan starten. Joe Justice mooie naam legt in bovenstaande TED-talk uit hoe een team met Agile, Lean en Scrum de doorlooptijd van het ontwikkelen van een nieuwe auto drastische kon verkorten.

Hoe liep het af met LogiStrux en Pekka? En hoe liep het af met LogiStrux en Pekka? Nou, Pekka was een externe. Dus die ging na enkele maanden weer bij LogiStrux weg. Zijn taak zat er op. De Scrum teams binnen LogiStrux konden zichzelf redden. Wil je meer weten? Lees dan het boekje van Rini van Solingen en Eelco Rustenburg. En neem ook gerust contact met mij op!

DUONOS VALGYTOJAI PDF

De kracht van Scrum, 2e editie

.

INTRUSION DETECTION BY REBECCA GURLEY BACE PDF

.

KARAKTERISTIK ASPERGILLUS FLAVUS PDF

.

G60N100 DATASHEET PDF

.

Related Articles