DE NAVOLGING VAN CHRISTUS THOMAS A KEMPIS PDF

Brakel zegt p. Brakel zegt echter niet concreet wat de problemen van dit vierde hoofdstuk zijn. Het vierde boek gaat over de godvruchtige opwekking tot deelneming aan het heilig avondmaal. Persoonlijk vond ik het toch wel een mooi hoofdstuk omdat er op een unieke manier over de waarde en de noodzaak van het deelnemen aan het avondmaal wordt gesproken. Maar toen ik Brakels oordeel over dit vierde hoofdstuk las raakte ik verward. Wellicht heb ik iets bij het lezen over het hoofd gezien.

Author:Juzilkree Shaktikazahn
Country:Uganda
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):26 March 2017
Pages:213
PDF File Size:18.16 Mb
ePub File Size:2.96 Mb
ISBN:885-7-55559-466-5
Downloads:47563
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JukBrakel zegt p. Brakel zegt echter niet concreet wat de problemen van dit vierde hoofdstuk zijn. Het vierde boek gaat over de godvruchtige opwekking tot deelneming aan het heilig avondmaal. Persoonlijk vond ik het toch wel een mooi hoofdstuk omdat er op een unieke manier over de waarde en de noodzaak van het deelnemen aan het avondmaal wordt gesproken.

Maar toen ik Brakels oordeel over dit vierde hoofdstuk las raakte ik verward. Wellicht heb ik iets bij het lezen over het hoofd gezien. Hoe moet ik nu tegen dat vierde boek aankijken? En is het vierde boek wel verantwoorde kost om te lezen? Ik moet zeggen dat het voor mij een aangelegen onderwerp is om er iets over te zeggen.

Een paar dingen wil ik vermelden. Let erop: dus voor de grote reformatoren. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Moderne Devotie, een geestelijke opwekkingsbeweging in de late Middeleeuwen, mede ontstaan door het werk van Geert Grote. Zij stelde de persoonlijke devotie en nederigheid humilitas centraal. Zijn boekje is talloze malen heruitgegeven. Maar, daar is wel een probleempje. Dat is te merken in met name in het vierde hoofdstuk, waar het gaat over de eucharistie.

Daarbij -in de orginele teksten- zijn in dat vierde boek ook elementen van Mariadevotie te vinden. Of het vierde boek werd helemaal weggelaten, of ze werden gezuiverd van Roomse elementen.

Maar, van orgine was het zo niet. Dan is het vreemd om te stellen dat een ander dat vierde deel erbij gelapt heeft. Ondertussen is het prachtig om te zien hoe juist oude, middeleeuwse boeken over spiritualiteit en devotie hun sporen hebben achtergelaten bij de vertegenwoordigers van Reformatie en Nadere Reformatie. Daar komt nog iets bij. Zo ging dat toen. In onze tijd moet je dat vermelden. Toen ging dat anders. Dus, daarmee is nogmaals bewezen hoe er een lijn te ontdekken is vanuit de late middeleeuwen naar de reformatie en de nadere reformatie.

Er is veel geestelijk voedsel uit te ontvangen. Let er op welke uitgave je gebruikt, en transponeer de woorden over eucharistie naar Heilig Avondmaal. Bedankt voor je mooie vraag, ik hoop dat het antwoord je helder is.

ATAG A244EC PDF

Thomas à Kempis

Share De middeleeuwse theoloog Thomas a Kempis ca. Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn zeer invloedrijke werk De Imitatio Christi , vertaald: De navolging van Christus. Wie was Thomas a Kempis? Een korte biografie van een zeer invloedrijke hervormingsgezinde kanunnik, schrijver en mysticus. Grote was — samen met Florens Radewijns ca. Deze geestelijke beweging uit de Late Middeleeuwen beklemtoonde het belang van een diep geestelijk leven en was ontstaan uit onvrede met de wanpraktijken in de Rooms-Katholieke Kerk.

AROMATERAPI NEDIR PDF

Meditaties bij de Navolging van Christus

Life[ edit ] Thomas was born in Kempen in the Rhineland. He attended school in Deventer from to Agnes there. This community was one of the canons regular of the Congregation of Windesheim , founded by disciples of Groote in order to provide a way of life more in keeping with the norms of monastic life of the period.

GANDHI VADH KYON PDF

Navolging van Christus van Thomas á Kempis

.

Related Articles