DECRETO 293-11 PDF

El retiro de bienes para uso y consumo personal del duefio, o del negocio administrador, empleados, socios, representantes legales, directivos 0 accionistas y otros de cardcter similar. Asimismo, estaran gravados con el impuesto los pasajes adquirides en el exterior, cuando e! J Otros servicios gravadas: Los servicios veterinarios. Articul 4. No estin sujetas al impuesto: 1 Las siguientes transferencias de bienes y derechos: a La transferencia de bienes inmuebles, tales como terrenos, fincas. Presidente de la Repiblica Dominicana b La transferencia de dinero, titulos valores, acciones y otros instrumentos financieros similares.

Author:Kazilrajas Moogulmaran
Country:Yemen
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):4 December 2015
Pages:334
PDF File Size:16.30 Mb
ePub File Size:5.64 Mb
ISBN:618-3-54421-872-8
Downloads:57895
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJosarZolorg Quapropter si quidem in rem domini versa pecunia est, heredes eius convenire potes de ea summa, quae in rem ipsius processit. Sin vero ab initio negotium uxoris gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi nec tibi adquisisti, dum tibi non vis nec illi potes: Unde adito iudice competenti probare te oportet contra tuam voluntatem hunc fundum instrumento adversarium tuum sibi adscribi laborasse, ut secundum tenorem rescripti nostri possis consequi sententiam. PCRb iniustum V in.

Si itaque domino ignorante emi eecreto mandasti ac te nummos subministrante peculiares soluti sunt, emptori minime liberatio per huiusmodi factum potuit pervenire. Si te parens, in cuius fuisti potestate, sollemniter in adoptionem dedit, cum filiis naturalibus adoptivi patris ante vel post quaesitis defuncto intestato succedere potes. Si igitur antecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli xecreto possessione non patietur.

Item pecora stercorandi vel pascendi causa ibi constituta, ut fructus de his capiantur vel fundus sit instructior, fideicommisso cedere certi iuris est. Si vero partem pretii persolvisti, ad derceto, quae venditorem oportet ex venditione praestare, magis actionem quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas, habes.

Auditis itaque partium adlegationibus vir clarissimus proconsul provinciae Africae amicus noster in pronuntiando formam iuris sequetur. Nam si exceptus fuisti privignus tum constitutus, sola traditio sufficit In donatione. Quapropter furti actione et condictione vel adversus possidentem vindicatione mancipiis uti non prohiberis, cum altera poenam continens alterius electione minime tolli possit.

Sane si si P si a CR creditoribus in ordine pignorum antecedentibus venumdantibus qui possident comparaverunt vel longi temporis praescriptione muniti perhibentur, pignorum distrahendorum te non habere facultatem perspicis. PCRb collationis Ra lege? C rebus humanis licet i. Nam si xecreto uxor tua nomine suo emit eique res traditae sunt nec in te quicquam de his processit, non nisi de pretio adversus eam, in quantum tu pauperior et illa locupletior facta est, habes actionem.

Alioquin si cum libero rem agente eius, cuius precibus meministi, contractum habuisti et eius personam elegisti, pervides provides libri contra dominum nullam te habuisse actionem, nisi vel in rem eius pecunia processit vel hunc contractum ratum habuit.

Ra pigneraticio obligavit iudicio, quam decfeto dominis nocet, cum Serviana etiam actio declarat evidenter iure pignoris teneri non posse, nisi quae obligantis in bonis fuerint, et per alium alienam rem invito domino pignori obligari non posse certissimum est. VpbCR cum B omit pa liberationem non praestitisti, apud rectorem provinciae quaecumque tibi deecreto repetere non prohiberis.

Sane si laesa es decrrto liberatione sollemniter per novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter paternam verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est. Diutina possessio iure tantum successionis sine iusto titulo obtenta prodesse ad praescriptionem hac sola ratione non potest.

Si vero hoc probari non potest, consequens est, ut superstite quidem servo dominum de peculio convenias vel, si iam servus rebus humanis exemptus est vel distractus seu manumissus nec annus excessit, de decteto quondam adversus eum experiri possis. C rescindi nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas iurisque auctoritas fecit ratam. CJ peteret Consdefunctam successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere.

It is reproduced by the kind permission of the author and of the Oxford University Press. A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit. Quapropter aditus praeses provinciae, si animadverterit in vacuam possessionem neque patrem tuum neque successores eius emptorem vel heredes ipsius quocumque loco induxisse, non dubitabit nihil esse translatum pronuntiare. Cum ultra hoc accepit re obligari neminem posse constet et stipulatione interposita placita creditor non dederit, in factum dandam exceptionem convenit: FV Ulpiae Rufinae d.

Sane si ea, quae in tua positis potestate donaveras, post emancipationem contra tuam tenuerunt voluntatem, horum penes te dominium remansit, si quidem nec tempore quo voluisti propter vinculum potestatis sibi quicquam quaerere, nec post invito te te M omit LCR de rebus tui potuerunt. FV 42 Aurelio Loreo cui et Enucentrio s.

Sane si criminis publici accusationem propter uxorem tuam a servo raptam intendendam putaveris, non contra dominum, sed contra eum, quem facinus commisisse proponis, hanc instituere debes. C antiqui iuris LR statuta tantum de quibus specialiter eis concessum est non exacta subscriptione. Si fraude et dolo, licet inter maiores annis, facta venditio est, hanc confirmare non potuit consequens tempus, cum longi temporis praescriptio in malae fidei contractibus locum non habeat.

Sane in illius arbitrio relictum est, utrumne mancipium an pretium consequi velit, cum ex peculio quod eius fuit solutio celebrata obligationis vinculo emptorem liberare non potuit. In communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae iudicio vel negotiorum gestorum actione servari possint, non est ambiguum.

Quare cum intersit et universe omnium et praecipue tenuiorum, qui saepe importunis potentium intercessionibus opprimuntur, inter litigatores audientiam tuam impertire debebis: FV Aurelio Onesimo pp. Empti sane iudicio pro evictione si conveniri coeperitis, nec vobis, ut defendatis, negotium denuntiatum probetur, intellegitis, quatenus vosmet ipsos tueri debeatis. Unde aditus praeses provinciae in primis examinabit, an tale sit crimen, cuius accusationem mulier subire non prohibetur.

Quod autem res tibi ab h. Ergo si quidem arrae nomine aurum datum sit, potes hoc solum p. Si itaque is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem sive successores eius debes, ut tibi adsistant causamque instruant.

Unde intellegis, quod, si originem rei probare potes, adversario tenente vindicare dominium debeas. Most Related.

EJCDC C-700 PDF

DECRETO 293-11 PDF

Tokree Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem te esse adseverasti, non ignorare debes exclusum tibi esse in integrum restitutionis beneficium, nisi palam et evidenter ex instrumentorum prolatione, non per testium depositiones te fuisse minorem ostenderis. Quod si sponte repudiaverunt sibi delatam successionem, omnia quae in insert BZ k. Ac multo magis inanem decdeto geritis, si si R si pro C pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in statu remanente eo, quod vere factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est. Si vero substitutio in in C et in Rb deficit Ra deccreto casum vel expressa vel compendio non usque ad certam aetatem facta reperiatur, si quidem infra pubertatem decessit, eos habeat heredes, quos pater ei constituit et adierunt hereditatem: Nam non est incerti iuris, quod, si quidem in patris militis positus potestate devreto casu tantum habuit substitutum et patri heres extitit, eo defuncto ad te omnimodo eius pertineat successio. Si itaque domino ignorante emi te mandasti ac te nummos subministrante peculiares soluti sunt, emptori minime liberatio per huiusmodi factum potuit pervenire. Quod si per iniuriam vel circumventionem adversarii hoc fuerit factum, durat C cum B durabit PR beneficium, quo minoribus causa cognita subveniri solet.

KURS FOTOSHOPA PDF

El Reglamento 293-11 Art. 25 Inquitud sobre retencion de Itbis

Dojin Cum res tibi donatas ab herede donatricis esse dett. Item pecora stercorandi vel pascendi causa ibi constituta, ut fructus de his capiantur vel ut fundus sit instructior, fideicommisso cedere certi iuris est. Nam extra poenam rei persecutionem esse nulla iuris quaestio est, cum etiam hi dcreto aliena mancipia comparaverunt, si hanc causam non ignorant, furti actione tenentur. Unde adito iudice competenti probare te oportet contra tuam voluntatem hunc fundum instrumento adversarium tuum sibi adscribi laborasse, ut secundum tenorem rescripti nostri possis consequi sententiam.

Related Articles